בס"ד

פרשת שלח לך- הגיגים, ד"ר חזות גבריאל

 

נאום המרגלים המלא

 

 

אחינו היקרים, הסתובבנו בארץ לאורכה ולרוחבה ואנו יכולים לומר כי יהיה זה צעד לא חכם מצידנו לעזוב את המדבר ולהיכנס לארץ ישראל הקדושה. אין אנו אומה ככל האומות אנו עם סגולה ואין אנו זקוקים למקום כדי להתעלות, עובדה שאנו חיים במדבר וחיינו הם חיי קדושה וטהרה. המחשבה שנחליף את בית המדרש והוויות אביי ורבא  בחליבת פרות או במשיכת המחרשה כדי שנוכל להתפרנס ולחיות הינה מחשבה מוזרה ואין זה ברור כלל כי זו כוונת הבורא.

 

אנו צריכים להכות שורשים בתורה הקדושה ולא באדמה. לאדמה אין קדושה לתורה יש קדושה. המונח 'ארץ ישראל' אינו מושג פיזי אלא מטאפיסי, מושג מופשט. כל ארץ שבה ישראל יתעלה מתאימה לנו. מדוע שנכנס ביודעין לקטגוריה של 'ככל העמים'? וכי אנחנו ככל העמים? וכי אנו מחפשים הכרה של אומות העולם? שהאו"ם יכיר בבירתנו? מדוע? הלא יש בידינו הכרה והבטחה  של בורא עולם וכל השאר רק מפריע ומזיק! האם נחליף הכרה של בורא עולם בהכרה של האומות?

 

מה כל אחד מאיתנו מבקש ומתפלל עבור ילדיו? להיות ראש ישיבה או חקלאי? להיות טיפוס רוחני או טיפוס חומרי? ומהו גדול מנהיגנו משה רבנו? האם הוא חקלאי או מנהיג רוחני?  הלא הוא עקב מעלתו הרוחנית הגדולה התרחק מאשתו, מה שגרם לאחותו הנביאה לדבר בגנותו! ומה אנו מבקשים עבור ילדינו שיהיו כמו משה רבנו!! האם צריך להיכנס לארץ כדי להתנבא? הנה אלדד ומידד התנבאו כאן במדבר, ומשה רבנו עצמו אמר שלואי ויהיו כל העם נביאים!!

 

אנו סבורים כי השם מנסה אותנו. הוא בוחן אותנו האם נרצה להחליף חיי רוח אמיתיים בחיי חומר. אחינו היקרים, יתכן כי משה רבנו עצמו יודע שזהו מבחן ואדרבה אנו לא נאכזב אותו ונעמוד בו בגבורה. פוליטיקה, כלכלה, צבא, מדינה ודגלים אינם עבורנו, הם רק יסבו לנו נזק בלתי הפיך. עם הזמן נאבד את סגולתנו הייחודית ונהיה ככל העמים ואולי אפילו מן הגרועים שבהם חלילה. אחינו היקרים, אנו ניצבים בפני מבחן האמונה העיקרי מאז צאתנו ממצרים! ראו הוזהרתם!

 

אין לנו ספק כי ההשתקעות בחיי החומר תשכיח מאתנו חלילה את הבורא! מתי נלמד? מתי נתפלל? הלא אנחנו עם 'קשה עורף', והכניסה לארץ תהיה עבורנו חלילה 'מדרון חלקלק' שסופו מי ישורנו. וכל זאת למה? אנחנו ראשי השבטים מכירים כל אחד מכם באופן אישי. אין אחד היודע טוב מאתנו מה מתאים לכם!

 

וכי אפשר לכבוש את הארץ העצומה והחזקה הזו? על פי מה שראו עינינו זה לא יהיה מסע קל והוא ידרוש מאתנו אין ספור קרבנות. זהו מצב של פיקוח נפש, ומשה רבנו לימדנו כי פיקוח נפש דוחה את כל התורה, ובודאי גם את הכניסה לארץ ישראל הכרוכה במלחמה. הפירות היפים שהבאנו אכן נאים ויפים, ומה בכך? למה צריך להרחיק לנדוד עד לארץ ישראל כדי לאכול ענבים, הלא באוכלנו את המן אנו טועמים כל אשר חשקה נפשנו!

 

כדי להשפיע על העולם אנו חייבים להיות במדרגה רוחנית גבוהה ביותר שתוכל להיות מושגת רק בתנאי מדבר. במדבר שוררים תנאי מעבדה אלוקית שתרחיק אותנו מכל חיי החומר הזול והגס. אם נעסוק בחקלאות לפרנסתנו שגם בה אין לנו ניסיון, כיצד נוכל להשפיע על העולם? אדרבא, נסתגר לנו בתוך עצמנו, נחיה חיי קדושה מלאים בתוך החומות הדמיוניות שהמדבר מזמן לנו ורק אז נוכל באמת להשפיע על העולם האלילי שסביבנו.

 

אפשר כי טענות או רסיסי טענות אלו כבר הגיעו לאוזניכם. כל המזהה טענות אלו עם טענות של יחידים וקבוצות שהשמיעו אותם במהלך כל ההיסטוריה היהודית עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 

 

 

 

להערות : hazutg@gmail.com