בס"ד

פרשת שלח לך- הגיגים, ד"ר חזות גבריאל

 

נאום קורח המלא

 

משה רבנו, אהרון הכהן הגדול, כל זקני ישראל ואחרונים חביבים, אחי היקרים בני ובנות כל השבטים. גם אני שואל מאין לקחתי את האומץ להפגין ולקרא תיגר כביכול על מנהיגותו של אדוננו, גדול נביאי ישראל והאיש אשר הביאנו עד הלום. הריני להבהיר, איני קורא תיגר על משה האיש חלילה, עפר אני לרגליו. כבר בתחילת דברי אני חייב להסיר עננה זו ממני והריני מצהיר חד משמעית, משה הוא המנהיג ואין זולתו. עתה, ולאחר הבהרתי, אני מבקש לדבר על עניין פעוט – 'שקיפות'. כל מנהיג ראוי בעולם, ובמיוחד משה רבנו יודע ומסכים כי התביעה להעמיד את מדיניותו לביקורת הינה תביעה לגיטימית. זוהי התנהלות פוליטית תקינה שרק תחזק את המנהיגות ואת אמונתנו כאזרחים בדרכה של מנהיגות זו.

 

משה רבנו אינו חייב להוכיח לנו דבר, הוא עצמו אינו עומד לביקורת. אני מבקש לדון בפומבי בדרכי קבלת ההחלטות שלו והוא יסביר אותן טוב ממני. כאשר כולנו התחייבנו במעמד הנשגב שנאמין בו לעולם, התכוונו לכך ואנו מתכוונים לכך כולנו, אחי היקרים. אני מאחל לו עד מאה ועשרים שנה, אבל הוא וגם אנו צריכים לחשוב על דור המנהיגות הבא. כולנו מבינים כי ההנהגה האלוקית שלוותה אותנו עד כה לא תתמיד בכך. כבר נאמר לנו בדרכים שונות כי אנו צריכים להתחיל להתרגל לקדש שם שמיים דרך ההנהגה הטבעית. אנו נצבים בפני אתגרים עצומים וראוי שנבהיר לעצמנו היטב כיצד יראה דור המנהיגות הבא.

 

כאן, וירשה לי משה רבנו להתחצף ולטעון טענה פוליטית/פילוסופית. האם הוא אינו סבור כי ההנהגה הנוכחית נמצאת אצל קבוצת אנשים קטנה מידי? האין זה הגיוני לפתוח את השורות ולצרף לקראת הבאות כוחות צעירים, רעננים, ומלאי חזון? מדוע להתנשא כך על קהל השם? האם לא עמדנו כולנו כאיש אחד במעמד הנשגב של ההתגלות?

 

תשאלו, ובצדק, ומהם הקריטריונים לבחירת המנהיגות העתידית? תשובתי שאין ספק כי היא מקובלת על משה רבנו, כי הלא כך הוא מלמדנו כל הזמן – להתבסס על: שכל, היגיון, רציונאליזם. הלא אנו נתבעים להתכונן לכניסה לארץ המובטחת בדרכים טבעיות ולהפסיק לצפות לניסים גלויים! מדוע שלא ניישם זאת בכל תחומי חיינו! הבא נשתמש בשכלנו כדי להמשיך וליצור ולפתח את תורתנו! הבה נשתמש בעקרונות רציונאליים אוניברסאליים כדי ליצור קריטריונים אחידים, שקופים, ושוויוניים כבסיס להחלטות לכל תחומי חיינו! האם אתה משה רבנו תתנגד לכך?

 

אדגים לכם את כוונתי בשאלה שתשמע לכם מוזרה מעט, אבל היא מייצגת במדויק את עמדתי. האם בית מלא ספרים יתחייב במזוזה? האם טלית שכולה תכלת תהא חייבת בעצמה בציצית? כל ילד קטן וקדוש הנמצא בקהל יאמר בצדק, לא!!  והוא צודק!! ומה משה רבנו יאמר? ושיתקן אותי כבודו אם אני טועה. הוא יאמר כך – 'כממונה על דרכי היצירה של עולם ההלכה שקיבל את כוחו ישירות מן האל ולעיני כל ישראל ההיגיון עליו הנך מדבר אינו תמיד הגיונה של התורה. לא הכל רציונאליזציה'!

 

שיפטו אתם אחי הקדושים, מי צודק? מי ערב לנו כי גם החלטותיו הפוליטיות, כגון: מינוי לתפקידי מפתח בהנהגה הגיוניים? האם הגיונה של תורה יהיה הבסיס גם להגיונה של הפוליטיקה הפנימית שלנו? האם איננו צריכים להתנתק מערוץ הקודש כדי לבחור מנהיגות? האם זה אינו רצון האל בעצמו? וזאת עלי להוסיף, איני מדבר על עצמי, על אף שאני מיוחס לא פחות מאלו שנבחרו.

 

אדרבא, יקום נא מנהיגנו היקר ויעמיד את הצעתי למבחן האל כך שכל איש קדוש מבני ישראל יראה וידע מי צודק! אני בטוח שהתמיכה בי שקטה ומקיפה את כל שדרות העם. משה רבנו אנו איתך לא נגדך! בעצמך אמרת 'ומי יתן כל עם השם נביאים'!

 

להערות : hazutg@gmail.com