בס"ד

פרשת בלק- הגיגים, ד"ר חזות גבריאל

הנאום המלא של בלק

 

עתה לאחר שכל הפרשה הסתיימה, הריני לגלות לכם עם ישראל היקר, כי בזמן שהתרחש האירוע שעליו מסופר בפרשה הקרויה על שמי, אף אחד מעם ישראל כלל לא ידע מה התרחש מאחורי גבו. זה למעשה סיפור פנימי ביני לבין בלעם שאותו אתם מכנים שלא בצדק רשע. הסיפור הזה שנלקח מספרי ההיסטוריה שלנו הוכנס לתורתכם רק למענכם, לדורות הבאים.

 

אתם בוודאי כועסים או מזלזלים בי על שבחרתי בבלעם לקלל אתכם ואתם טועים. בחרתי באדם עם קבלות שבהחלט יכול היה להצליח במשימה שהטלתי עליו לולא התערב האל שלכם ברגע האמת. בלעם אינו סתם אדם, אתם בעצמכם אומרים- "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם והרי הוא בלעם".

 

אתם מזלזלים בי ושואלים, מה קרה? מה השתבש? אספר לכם ושפטו אתם. תחילה שכרתיו בכסף רב לקוב את אויבי והחצוף בירך אתכם. להגנתו אמר לי בלעם, כי רק מה שהאל שלכם שם בפיו אותו הוא אומר. קיבלתי גם את זה. לקחתי אותו למקום אחר ('משנה מקום משנה מזל'), וקיויתי שהאל שלכם יתרצה עתה לבלעם. לאחר ששוב זה לא קרה, צעקתי עליו שיברח ומהר, בטרם אשפוך עליו את זעמי, כי הלא האל שלכם שאת רשותו ביקש לא נענה לו. אם האל שלכם אינו מכבד אותו למה שאני אכבדנו?

 

הסכיתו ושמעו כי רק עכשיו מתחיל הסיפור האמיתי. מה עשה בלעם? הלך לו למדבר, תפס נקודת תצפית על המחנה שלכם והתחיל לברך אתכם ! אתם, ברוב חוצפתכם, הכנסתם את דבריו לנוסח התפילה שלכם. לא רק שאיצטלת הקוסם לא הועילה לו, הוא פתאום הפך את עורו. ביניכם לביני, אני בטוח שזה היה רגע משברי עבורו, הוא לא ציפה לכך שהעלילה תתפתח כך. באותו הרגע הבנתי ורשמו זאת לפניכם, מיטב שיקולינו הרציונאליים יכולים להתנפץ אל עולם המציאות אם לא ניקח בחשבון כוחות החורגים מעולם הטבע. בחשיבתי הרציונאלית והמפוכחת בחרתי בפתרון של בלעם שהצליח כל הרבה פעמים לפני כן. לפתע הבנתי כי הקוסמות של בלעם אינה שווה דבר! אתם קוראים לנביא בשם 'רואה', אבל אפילו האתון שלו ראתה טוב ממנו את המציאות ואת מה שמעבר לה. איני מבין כיצד הטלתי את יהבי על אדם כזה!

 

בסך הכל אני מרחם עליו ועל עמי המסכן שנכנס איתכם לעימות חסר סיכויים. הייתי מסכם את יחסי אליו במשפט המפורסם שלכם – "לא מדובשך ולא מעוקצך". אתם הלא צודקים  בטענתכם כי מי שיודע את סוד הדיבור יודע גם את סוד המציאות, אבל הלא על כך הסתמכתי בדיוק בבחרי בו! הוא ידע את סוד הדיבור ויותר מכך, את רגע הזעם של האל שלכם.

 

אגלה לכם עוד סוד. למה לדעתכם ניסיתי לשכור אותו? לא כדי להשמידכם, אלא כדי למנוע את כניסתכם לארץ!! לו המשכתם להתיישב במדבר לא הייתי מתעסק אתכם. אתם החלטתם להיות עם ככל העמים, לכבוש את ארץ ישראל ולהתיישב בה. האם אינכם מבינים כי זה מאיים עלינו ועל כל התרבות העולמית? איני מדבר רק על איום פיזי אלא על איום רוחני. אני רציתי לשנות את ההיסטוריה העולמית. אתם אומרים- "הבוחר את עמו ישראל באהבה", ומה איתנו?

 

אתם אכן "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". מסיפור זה למדתי כי אינכם שייכים באמת למשפחת העמים. הבחירה בכם וההתנהלות של האל עמכם אינה טבעית ואינה נורמלית. אין לי מושג מה חשב לעצמו בלעם כאשר ניסה לקלל אתכם. אני כמלך ללא כוחות כמו שלו הצלחתי להבין בפרק זמן קצר את כל הסיפור. בדבר אחד אני מתנחם. לא לגמרי ניצחתם אותי, כי ברגע שהבנתי את הראש של האל שלכם, הפלתי אתכם ב'בעל פעור'. נחמה פורתא.

 

 

להערות : hazutg@gmail.com