שיטה מחודשת

ספר שיטה מחודשת

בספר זה המציע את עקרונות ה'שיטה המחודשת', מודגמים מיומנויות יסוד וטכניקות חקר מודרניות ועכשויות לניתוח המשנה, כהכנה הכרחית ללימוד הסוגיא שבתלמוד הבבלי. ה'שיטה המחודשת' מציעה להחזיר את התלמיד ב'ציר הזמן' אל הדיון שהתרחש בבית המדרש התנאי והאמוראי. 'מחודשת' ולא 'חדשה' על שום מה? משום שעל פי עקרונות אלו, ניתחו אבותינו את המשנה בבית המדרש, טרם שנוצרו הפרשנויות של הבבלי והירושלמי. רק בסוף תהליך הלימוד של המשנה, מגיע התלמיד אל הפרשנות של התלמוד הבבלי. הבנת פרשנות זו מהווה מדד למידת השקעתו בניתוח ובהבנת המשנה.

- ה'שיטה המחודשת', מאפשרת לתלמידים בכל המסגרות להתחבר אל אוצרות הרוח היהודיים.

- היסודות המתודולוגיים והדידקטיים המושקעים בבסיס ההצעה אינם חדשים, הם לקוחים מפרשני המשנה המוסמכים.

- לראשונה מוצעת שיטה כוללת לשימוש במחשב ללימוד המשנה והתלמוד באופן סיסטמטי.

- ב'שיטה המחודשת' מוצעות מתודות לימוד שמאפשרות הנאת גילוי מוקדם, עמל של תורה, ואהבת תורה.

- ה'שיטה המחודשת' אינה פרשנות תחליפית למשנה ואף לא פרשנות 'אקדמאית' במסוה. היא מניחה במודע, ובאמונה רבה, כי הפירוש התלמודי למשנה הוא הפירוש המיטבי. השאיפה היא להבין אותו ואת פרשניו הראשונים והאחרונים אבל בסדר שונה מן הרגיל.

- על פי ה'שיטה המחודשת', המשנה אינה החלק הקל של הסוגיא התלמודית אלא אדרבה החלק הקשה ביותר.

לקריאת הפרקים הקישו על הפרק הרצוי

שיטה מחודשת הספר המלא