ישלח שורשיו

ישלח שורשיו

עיון מתודולוגי עמוק ומקיף בי"ד השורשים של הרמב"ם. אלו הם הכללים שעל פיהם מנה את המצוות בספר המצוות ושהווה בסיס ליד החזקה.

תקציר.....

לקריאת הפרקים הקישו על הפרק הרצוי

כריכת הספר
חלק א
חלק ב