אודות עמותת מידה טובה

 ♦ אודות עמותתמידה טובה‘ ♦

כתובת: ת.ד. 5217, כפר חסידים, 20400

טל: 04-9847757   פקס: 04-9847148

מייל חזות גבריאל: hazutg@gmail.com

‘מידה טובה’ החלה בפעולתה בתחילת שנת תשס”ה, בהוצאת דף שבועי לבתי כנסת. מטרתה הינה להעמיק את ההתעניינות והעיסוק בדרכי הדרש. הוכרז על הקמתו של כתבי-עת לנושאי המידות, ועל הוצאת ספרי מאמרים בנושאי המידות (ראה ב’קול קורא’ בדף לפרשת שמות – תשס”ה שחולק בבתי הכנסת).

עמותת ‘מידה טובה לחקר ההגיון היהודי’, שמה לעצמה מטרות מקיפות הרבה יותר. ראשית, להרחיב ולהעמיק את תחומי המחקר בדרכי הדרש ואת האינטנסיביות שלו, ולאחר מכן לפעול לכינונו של מחקר תורני ברוח ישיבתית בתחומים רבים נוספים, אקטואליים ותיאורטיים כאחד. בהמשך הדרך מתוכננת התרחבות נוספת של המחקר לכיוונם של מדעי הרוח בכלל. מתוכננים בתי ספר קיץ, כנסים, אתר אינטרנט, פיתוח תכניות לימודים בתחומי העיסוק של העמותה ועוד.

עמותת ‘מידה טובה’ מבקשת לגבש צוותי חשיבה ומחקר בתחומים השונים, אשר יבואו מדיסציפלינות שונות, אקדמיות וישיבתיות, וינסו לגבש את היתרונות שבכל אחת מן הדיסציפלינות הללו לכינונם של מתודולוגיה ודרכי מחקר שיטתיות אשר יתאימו לרוח הישיבתית. כל זה ייעשה מתוך מחוייבות מלאה ליושר אינטלקטואלי ופתיחות מחד, ולהלכה ומכלול המסורת היהודית מאידך. העיקרון המשמש נר לרגליה של העמותה הוא מאמר חז”ל: חותמו של הקב”ה האמת.

יש לדברים הללו חשיבות רבה, עיונית ומעשית, והעמותה מאמינה כי ניתן להתקדם לקראת השגת מטרותיה אלו בכוחות משותפים של ציבור הלומדים והחוקרים כולו.

העמותה תשמח לרעיונות והצעות, להערות מכל סוג, ולשיתופי פעולה עם גורמים שונים בהקשרים הנוגעים לתחומי העניין שלה.